استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن و هالون NFPA 12-2015

استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن و هالون NFPA 12-2015

استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن و هالون  NFPA 12-2015

آخرین ویرایش استاندارد های : 

استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن   NFPA 12-2015   تعداد صفحات :59  زبان:انگلیسی  فرمت : PDF

استاندارد سیستم های خاموش کننده  هالون  NFPA 12 A -2015       تعداد صفحات :65  زبان:انگلیسی  فرمت : PDF


دسته:

استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن و هالون NFPA 12-2015

خرید آنلاین